هتل خارجی / هتل های بلغارستان / هتل های وارنا /

MELIA GRAND HERMITAGE

MELIA GRAND HERMITAGE
هتل MELIA GRAND HERMITAGE
 
درجه هتل هتل MELIA GRAND HERMITAGE نوع سرویس BB سايت melia.com/en/hotels/bulgaria/varna/melia-grand-hermitage/index.html ترانسفر ندارد
گالری
ANIMATION SHOW

ANIMATION SHOW

bathroom

bathroom

bathroom

bathroom

BEACH

BEACH

BEACH

BEACH

coffee shop

coffee shop

coffee shop

coffee shop

coffee shop

coffee shop

DELUXE SUITE ROOM

DELUXE SUITE ROOM

DELUXE SUITE ROOM

DELUXE SUITE ROOM

food

food

game

game

GARDEN

GARDEN

GARDEN

GARDEN

GYM

GYM

Lobby

Lobby

Lobby

Lobby

meeting room

meeting room

meeting room

meeting room

meeting room

meeting room

meeting room

meeting room

meeting room

meeting room

meeting room

meeting room

namae hotel

namae hotel

namae hotel

namae hotel

namae hotel

namae hotel

namae hotel

namae hotel

namae hotel

namae hotel

namae hotel

namae hotel

Outdoor pool

Outdoor pool

Outdoor pool

Outdoor pool

PIC

PIC

PIC

PIC

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

reception

reception

reception

reception

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

SPA

SPA

suite room

suite room

suite room

suite room

water slide

water slide

weddings

weddings

game

game

GYM

GYM

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
ارسال نظرات

*
*