هتل خارجی / هتل های بلغارستان / هتل های وارنا /

DOUBLE TREE BY HILTON

DOUBLE TREE BY HILTON
هتل DOUBLE TREE BY HILTON
 
درجه هتل هتل DOUBLE TREE BY HILTON نوع سرویس BB سايت doubletree3.hilton.com/en/index.html ترانسفر ندارد
گالری
bathroom

bathroom

bathroom

bathroom

CINEMA

CINEMA

CINEMA

CINEMA

GYM

GYM

Lobby

Lobby

Lobby

Lobby

Lobby

Lobby

meeting room

meeting room

PIC

PIC

Swimming pool

Swimming pool

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

VOROODI

VOROODI

VOROODI

VOROODI

VOROODI

VOROODI

VOROODI

VOROODI

VOROODI

VOROODI

VOROODI

VOROODI

VOROODI

VOROODI

VOROODI

VOROODI

ارسال نظرات

*
*