صدور ویزای کشورهای جهان /

ویزای تایلند

ویزای توریستی
زمان تحویل 7 روز مدت اعتبار 3 ماه قیمت 55 یورو مدارک

اصل گذر نامه با 7 ماه اعتبار + 2 قطعه عکس 3x4 رنگی ، تمام رخ زمینه سفید + کپی صفحه اول شناسنامه و توضيحات + کپی پشت و رو کارت ملی +  پرینت گردش  حساب 1 ماهه گذشته  با مهر بانک