درباره ایران / درباره استان گلستان /

درباره ناهارخوران

ناهارخوران
عکس اول ناهارخوران عکس دوم ناهارخوران

ناهارخوران ، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان گرگان در استان گلستان ایران . این روستا در دهستان استرآباد جنوبی قرار داشته و براساس سرشماری سال 1385 جمعیّت آن 71 نفر (22 خانوار) بوده است . ناهارخوران امروزه به صورت یک پارک جنگلی در جنوب شهر گرگان و در فاصلهٔ 8  کیلومتری از مرکز شهر قرار دارد .

از روایتهای قدیمی نیز چنین برمی‌آید که حجاج گرگانی که برای زیارت خانه کعبه به مکه عزیمت می‌کردند و یا برای زیارت بارگاه امام رضا به مشهد مشرف می‌شدند در راه بازگشت کاروان از کوههای جنوب گرگان به منطقه زیارت می‌رسیده و در آنجا پس از جندین ماه دوری ، اطرافیان آنان به استقبالشان می‌رفته‌اند و در منطقه فعلی ناهارخوران جهت صرف ناهار توقف می‌کرده‌اند که امروزه به ناهارخوران مشهور شده‌ است .