درباره ایران / درباره استان گیلان /

درباره قلعه رودخان

قلعه رودخان
عکس اول قلعه رودخان عکس دوم قلعه رودخان

اين قلعه در 12 کيلومترى جنوب شرقى فومن و در دل جنگل‌هاى انبوه مناطق کوهستانى جاى دارد . اين قلعه که به سکسار و قلعه حسامى نيز شهرت دارد ، از بزرگ‌ترين و با عظمت‌ترين دژهاى نظامى گيلان و حتى ايران به شمار مى‌آيد و مساحت آن بالغ بر 50 هزار مترمربع است . اين قلعه در ارتفاع 600 مترى و در بلندترين نقطه کوه قرار دارد . با توجه به خاک‌بردارى محوطه داخلى و بررسى پیف بنا ، احتمالاً اين دژ به عصر ساسانى تعلق دارد و در زمان حکومت سلاجقه تجديد بنا شده است . از اين رو قلعه رودخان را از قلاع اسماعيليه به حساب مى‌آوردند .