اخبار خارجی /

ساعات کاری در شرایط ویروس کرونا

ساعات کاری در شرایط ویروس کرونا
ساعات کاری در شرایط  ویروس کرونا
تاریخ انتشار : 1399/02/01

قابل توجه کلیه مسافران گرامی

شرکت خدمات مسافرتی قدس گشت همه روزه باز بوده و ساعت کاری از 9:00 صبح  تا 16:00 می باشد