تور داخلی /

تور شهر یزد

توریزد- میبد-تفت-کویر
یزد- میبد-تفت-کویر ایرلاین (وسیله نقلیه): اتوبوس توریستی /قطار پردیس سالنی قیمت از : 13,000,000 ریال وضعیت تور : در حال ثبت نام