هتل خارجی / هتل های تایلند / هتل های پوکت /

Novotel Phuket Resort-sup

Novotel Phuket Resort-sup
هتل Novotel Phuket Resort-sup
 
درجه هتل هتل Novotel Phuket Resort-sup TOP نوع سرویس BB تلفن 0066 076 341110 فكس 0066 076 342777 سايت http://www.novotelphuket.com/contact.html ترانسفر ندارد
گالری
room

room

room

room

wedding

wedding

vorodi

vorodi

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

Swimming pool

ارسال نظرات

*
*