هتل خارجی / هتل های روسیه / هتل های مسکو /

MARRIOT NOVY ARBAT

MARRIOT NOVY ARBAT
هتل MARRIOT NOVY ARBAT
 
درجه هتل هتل MARRIOT NOVY ARBAT TOP نوع سرویس BB سايت marriott.com/hotels/travel/mowna-moscow-marriott-hotel-novy-arbat/ ترانسفر ندارد
گالری
VOROODI

VOROODI

VOROODI

VOROODI

suite room

suite room

suite room

suite room

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

RESTAURANT

RESTAURANT

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

reception

reception

meeting room

meeting room

meeting room

meeting room

meeting room

meeting room

meeting room

meeting room

lounge

lounge

Lobby

Lobby

GYM

GYM

DOUBLE ROOM

DOUBLE ROOM

bathroom

bathroom

bathroom

bathroom

Lobby

Lobby

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
ارسال نظرات

*
*