هتل خارجی / هتل های روسیه / هتل های مسکو /

HOTEL BALTSCHUG KEMPINSKI MOSCOW

HOTEL BALTSCHUG KEMPINSKI MOSCOW
هتل HOTEL BALTSCHUG KEMPINSKI MOSCOW
 
درجه هتل هتل HOTEL BALTSCHUG KEMPINSKI MOSCOW سايت kempinski.com/en/moscow/hotel-baltschug/ ترانسفر ندارد
گالری
Bathroom

Bathroom

Bathroom

Bathroom

Coffee shop

Coffee shop

Coffee shop

Coffee shop

conference

conference

conference

conference

exterior

exterior

exterior

exterior

Foyer

Foyer

Hall

Hall

Hall

Hall

Hall

Hall

images

images

lobby

lobby

lobby

lobby

Meeting room

Meeting room

pool

pool

Room

Room

Room

Room

Room

Room

Room

Room

Room

Room

Room

Room

Room

Room

Room

Room

Room

Room

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
ارسال نظرات

*
*