صدور ویزای کشورهای جهان /

ویزای اندونزی

ویزای توریستی
زمان تحویل 10 روز مدت اعتبار 1 ماه قیمت 70 دلار امریکا مدارک

پاسپورت  با حداقل 7 ماه اعتباراز تاریخ  حرکت  مسافر  و 2 قطعه عکس 4X6 رنگی تمام رخ زمینه سفید . کپی از تمام صفحات شناسنامه ، اصل و کپی کارت ملی، پرینت از آخرین موجودی حساب (مانده حساب)،معرفی نامه از محل کار