صدور ویزای کشورهای جهان /

ویزای هند

ویزای توریستی
زمان تحویل 15 روز مدت اعتبار 3 ماه قیمت 120دلار مدارک

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتباراز تاريخ خروج و امضا شده 

2 قطعه عکس 5x5 رنگی تمام رخ زمینه سفید

رزرو بلیط رفت وبرگشت هواپیما

کپی از تمام صفحات شناسنامه

کپی از کارت ملی پشت و رو

پرکردن فرم مربوطه

جهت انگشت نگاری حضورمسافران الزامی است