درباره ایران / درباره استان کرمان /

درباره گنبد مشتاقيه

گنبد مشتاقيه
عکس اول گنبد مشتاقيه عکس دوم گنبد مشتاقيه

گنبد مشتاقيه که به سه گنبد نيز شهرت دارد ، از آثار دوران قاجاريه می باشد که در گذشته در جوار قبرستان کهنه و خارج از حصار شهر قرار داشته و سه گنبد بر روی قبور مشتاق عليشاه ، شيخ اسماعيل و کوثر عليشاه بنا گرديد . مشتاق عليشاه از متصوفين قرن سيزدهم هجری قمری است که در سال 1206 ه.ق سنگسار گرديد . آثار تزئينی مجموعه مشتاقيه ، کاشيکاری ، نقاشی ، گچبری ، کاربندی و مقرنس می باشد .