درباره ایران / درباره استان خوزستان /

درباره کاخ آپادانای شوش

کاخ آپادانای شوش
عکس اول کاخ آپادانای شوش عکس دوم کاخ آپادانای شوش

کاخ آپادانای شوش قصر زمستانی شاهان هخامنشی بوده ‌است . این کاخ به دستور داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی در حدود سال‌های 515 _521 پیش از میلاد در شوش (شهر باستانی) روی آثار و بقایای عیلامی بنا نهاد شد . دیوارهای کاخ از خشت و ستون‌های آن از جنس سنگ است .

کاخ داریوش واحدهای مختلفی از جمله تالار بار عام ، حرم‌سرا ، دروازه و کاخ پذیرایی و همچنین سه حیاط مرکزی دارد . دیوارهای داخلی کاخ با آجر لعابدار منقوش با طرح‌های سپاه جاویدان ، شیر بالدار و نقش گل نیلوفر آبی مزین بوده‌اند که بقایای به ‌جای ‌ماندهٔ آنها در موزه‌های خارجی و داخلی نگهداری می‌شوند .

مساحت تالار یا کاخ آپادانا 10434 متر است . این کاخ که بارگاه یا آپادانه نامیده شده توسط اردشیر دوم تجدید بنا شده است . طرح کاخ بنایی کوشک مانند با 3 ایوان ستوندار در جبهه شمالی ، شرقی و غربی آن است . تالار مرکزی با ابعاد 58 در 58 متر است و دارای 36 ستون می باشد . ارتفاع ستونها حدوداً 20 متر است و با ستون های کله گاوی شکل ساخته شده است . ایوان ها هر کدام دارای دو ردیف ستون ۶ تایی می باشند .

از کلیه مجموعه کاخ 110 اتاق و تالار مکشوف گردیده است . شش حیاط که سه تای آنها بسیار بزرگ دور یک محور شرقی و غربی قرار گرفته اند ، در داخل مجموعه کاخ ها وجود داشته اند که به وسیله یک راهروی بزرگ به بخش شمالی مربوط می گردیده است . سه حیاط کوچکتر در بخش شمالی مجموعه کاخ قرار داشته اند . اتاق ها و ساختمان های مختلف کاخ به وسیله این حیاط ها روشنایی گرفته و تهویه می شدند .

در سال 1880 میلادی ، یک گروه از باستان شناسان فرانسوی این کاخ را از دل خاک بیرون کشیدند و ستون‌ها و سرستون‌های کاخ را با اره بریدند و به فرانسه منتقل کردند و امروزه در شوش ، فقط چند زیرستون وجود دارد و کاخ به شکل سابقش وجود ندارد . بیش‌تر اشیا خارج شده ، اکنون در موزه لوور نگهداری می‌شوند .