درباره ایران / درباره استان سیستان و بلوچستان /

درباره سه کوهه

سه کوهه
عکس اول سه کوهه عکس دوم سه کوهه

سکوهه یا سه کوهه ، یکی از آبادی‌های بسیار قدیمی سیستان و مربوط به دوران قاجار است که در 30 کیلومتری جنوب غربی زابل واقع شده‌ است . بنای اصلی آن از سه قسمت به هم پیوسته ارگ جنوبی ، ارگ شمالی و ارگ میدانی تشکیل شده‌ است .
ارگ جنوبی : شامل یک حیاط مرکزی با مجموعه‌ای از اتاق‌ها در اطراف و یک ایوان بلند و باریک در ضلع شمالی می‌باشد و متعلق به حاکم آن زمان بوده‌ است .
ارگ شمالی : این قسمت معروف به فلک سر(ملک سار) است و از وسعت کمتری نسبت به ارگ جنوبی برخوردار است . این قسمت استراحتگاه حاکم و همرا او بوده‌ است . نمای بیرونی چند ضلعی و تمام سطح گنبد و طاق‌های آن پوشیده‌ است .
ارگ میدانی (میدان مرکزی) : قلعه نسبتاً بزرگی است که حدفاصل ارگ جنوبی و ارگ شمالی است و در داخل آن اتاق‌هایی وجود دارد که جایگاه خادمان و محافظان حاکم بوده‌ است .
ویژگی معماری : مصالح مورد استفاده از کاه گل ، خشت خام و ملاطهای گچ و خاک می‌باشد .