درباره ایران / درباره استان سیستان و بلوچستان /

درباره قلعه رستم

قلعه رستم
عکس اول قلعه رستم عکس دوم قلعه رستم

قلعه رستم ، در 70 کیلومتری جنوب غربی شهرستان زابل ، بعد از شهر سوخته خارج از جاده اصلی بنایی وسیع و مربوط به دوران صفوی - سلجوقی اسلامی است . محوطه‌ای که قلعه در آن قرار دارد معروف به محوطه حوضدار است . در این منطقه بقایای یک شهر باستانی با آجرکاری و ساختمان‌های متعدد و سر در ورودی ، برج نگهبانی و 15 برج دفاعی است .
این قلعه بزرگ‌ترین قلعه دوران صفوی است این قلعه مربوط به خان های سیستانی در زمان صفویه است که با نام های رییس رستم و رییس بهمن و .... در منطقه حوضدار حکومت میکردند این منطقه و عظمت آن جنبه افسانه‌ای و نسبت دادن آن به نام آورترین شخصیت سیستان یعنی رستم شاهنامه است . مجموعه‌ای حدود 15 تپه مربوط به پیش از تاریخ نیز در این منطقه  وجود دارد . باستان شناسان تعدادی سکه نقره مربوط به پوراندخت پادشاه ساسانی در این منطقه کشف کرده‌اند . قلعه به علت دور بودن از جاده اصلی مورد توجه مردم منطقه و مسافران و گردشگران به علت نداشتن آگاهی لازم قرار نمی‌گیرد این قلعه به علت نبود منابع انسانی و مالی رو به تخریب است و حفاری‌های غیرمجاز در این قلعه باعث سرعت بخشیدن تخریب این بنای عظیم تاریخی شده است .