درباره ایران / درباره استان سیستان و بلوچستان /

درباره آتشکده کرکویه

آتشکده کرکویه
عکس اول آتشکده کرکویه عکس دوم آتشکده کرکویه

آتشکده کرکویه با کرکوشاه ، این آثار و همچنین آثار تخته پل در شهرستان هيرمند ، در غرب روستای خمر و هشت کیلومتری تپه منطقه شهرستان و در نزدیکی شهر هیرمند و در میان زمین‌های باتلاقی سیستان و نزدیک مرز ایران با افغانستان قرار دارد . تخته پل ، پل آجری بوده است که به نوشته استخری ، راه زرنک (سیستان) و هرات را به هم متصل می‌کرده است .
کرکوشاه یا کرکویه ، عبارت است از بقایای یک آتشکده مربوط به دوران هخامنشی ، که شامل یک دیوار خشتی – چینه‌ای از یک برج دفاعی شهر باستانی است . این آثار شامل تعدادی از بناه‌های بزرگ و کوچک است . این بخش دارای تالاری به طول 11 متر و عرض 8/۵ متر است .
کرکویه توسط نویسندگان دوران اسلامی در کتب قدیمی تشریح شده است . استخری کرکویه را نخستین راهی می‌داند که سیستان را به هرات متصل می‌کند و بنا به گفته همین جغرافی نویس کرکویه در سه فرسنگی زرنج یا زرنک (سیستان) واقع شده است . یاقوت حموی نیزدرباره آتشکده کرکویه نوشته است شهری از سیستان بوده و آتشکده‌ای که نزد زرتشتیان محترم شمرده می‌شد در آنجا قرار داشت .
آتش کرکویه را به کیخسرو نسبت داده اند و کرکویه تا سده هفتم هجری آبادان بوده است . براساس توصیفات مورخان دوران اسلامی ، این بنا دارای دو قبه بزرگ و بر هر قبه شاخی چون شاخ گاوی بزرگ ساخته بودند و آتشگاه در زیرآن دو قبه قرار داشت .