درباره ایران / درباره استان کردستان /

درباره چهل‌ چشمه

چهل‌ چشمه
عکس اول چهل‌ چشمه عکس دوم چهل‌ چشمه

چهل‌ چشمه ، نام کوهی است به ارتفاع 3137 متر از سطح آب‌های آزاد که در استان کردستان در غرب ایران قرار گرفته ‌است . این کوه در 53 کیلومتری جنوب شرقی سقز ، شمال غربی شهرستان دیواندره و شمال شرقی شهرستان مریوان قرار گرفته ‌است . مجموعهٔ کوههای چهل چشمه شامل حدود بیست قلهٔ دیگر می‌باشد از جمله شاه نشین در چهل چشمه ، دالاش ، دوبرار ، کوه سلطان ئه خزه ر توو ، کوه باینچوب ، کوه افراسیاب ، کوه کانی میران ، کوه مزگت و میرزا (مسجد و میرزا) ، باشورتی و کوه کل کوژ با ارتفاعات گوناگون . خود قلهٔ چهل چشمه یا شاه نشین دارای یالهای متعددی می‌باشد ، از جمله : کل با ، یا یال مله که وه ، یال کانی زلیخا یا قولی زلیخا ، یال گاوه لال ، یال برده قبله ، یال شاه نشین ، یال کال کالی ، یال دلو ، یال ئه ستیره ره ش (ستاره سیاه) . این منطقه از برف‌گیرترین و سردسیرترین مناطق کردستان به حساب می‌آید و در تمام طول سال از برف پوشیده شده ‌است .