درباره ایران / درباره استان یزد /

درباره روستای خرانق

روستای خرانق
عکس اول روستای خرانق عکس دوم روستای خرانق

روستای خرانق در ناحیه کوهستانی استان یزد واقع شده‌ است . امروزه دارای دو بخش جدید و قدیم است که جمعیت روستا امروز در بخش جدید ساکن است .
بناهای اصلی روستای خرانق : قلعه خرانق ، حمام خرانق ، کاروانسرای خرانق ، آب انبار خرانق ، پل خرانق ، مسجد جامع و حسینیه خرانق