درباره ایران / درباره استان سیستان و بلوچستان /

درباره زاهدان کهنه

زاهدان کهنه
عکس اول زاهدان کهنه عکس دوم زاهدان کهنه

زاهدان کهنه ، این آثار در 27 کیلومتری شرق زابل ، 7 کیلومتری شمال شهرستان زهک در بخش مرکزی زهک و حدود 9 کیلومتری شمال تپه شهرستان و در روی بلندی واقع شده است . جی.پی.تیت انگلیسی بر این باور است که این خرابه‌ها مربوط به شهر زرنج (زرنک یا زرنگ) می‌باشد که 420 سال پیش توسط تیمور لنگ و با توجه به ویرانی بندهای (سدهای) سیستان به این صورت در آمده است . هنری ساوج لندور ، جهانگرد باستان شناس و جغرافیدان انگلیسی که در سال 1901 به سیستان سفر کرده است ، شهر زاهدان کهنه را به لندن شرق تشبیه کرده است . در محل زاهدان کهنه و اطراف آن ، مجموعه‌ای از بناهای دوران اسلامی وجود دارد که یکی از این مجموعه‌ها در فاصله 250 متری شمال شرقی ارگ زاهدان کهنه قرار دارد . از شهر زاهدان ، امروزه فقط برج و باروی آن و قلعه تیمور باقی مانده است . این شهر دارای سه قطعه آبادی بوده که شامل ارگ کهندز ، شارستان و ربض است و گرداگرد هر کدام را حصاری به همراه برج‌های تدافعی در بر گرفته و به شکل مستطیل است .