درباره ایران / درباره استان سیستان و بلوچستان /

درباره قلعه دزک یا بلقیس

قلعه دزک یا بلقیس
عکس اول قلعه دزک یا بلقیس عکس دوم قلعه دزک یا بلقیس

قلعه دزک (بلقیس) مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان سراوان ، بخش مرکزی ، روستای دزک واقع شده و این اثر در تاریخ 16 شهریور 1383 با شمارهٔ ثبت 11095 به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است . اين قلعه كه داراى معمارى بومى است از خشت و گل ساخته شده و در گذشته محل اقامت و حكمرانى على ‏محمدخان پدر دوست محمدخان باركزايى بوده است و در سال 1307 ه.ش با لشكركشى قواى رضاخان توسط قشون دولتى به تصرف درآمده است و در اين محل با درگيرى بين قواى نظامى و نيروهاى تحت امر دوست محمدخان ، سرهنگ باقرآقاخان داورپناه بوسيله يكى از اسرا كشته مى ‏شود و از آن موقع اين محل بنام داورپناه ناميده مى ‏شود .