درباره ایران / درباره استان خراسان جنوبی /

درباره بند دره

بند دره
عکس اول بند دره عکس دوم بند دره

بند دره ، سدی است تاریخی در نزدیکی بیرجند که مهمترین بند تاریخی در بیرجند محسوب می‌شود . این بند یا سد در 5 کیلومتری انتهای خیابان مدرس بیرجند در میان رشته کوه جنوب این شهر به نام رشته کوه باقران واقع است . این بند ، بزرگترین بند کوهستانی شهر بیرجند است که به دستور امیر شوکت‌ الملک در سال 1294 هجری قمری ساخته شده‌ است . بند دره از سنگ ، آجر و ملات ساروج ساخته شده‌ است که طول تاج آن 31 متر ، عرض تاج آن 3 تا ۵ متر و ارتفاع آن حدود 13 متر است . راه ارتباطی آن از بیرجند ، از طریق خیابان پاسداران امکان پذیر است .