درباره ایران / درباره استان خراسان شمالی /

درباره نقوش صخره‌ای ارغیان

نقوش صخره‌ای ارغیان
عکس اول نقوش صخره‌ای ارغیان عکس دوم نقوش صخره‌ای ارغیان

سنگ نگاره‌ها Petroglyphs یا هنرهای صخره‌ای Rock Arts کهن ترین آثار تاریخی و هنری بجا مانده از بشرند . به تعبیری بستر بوجود آمدن حروف رمزی ، خط ، تبادل پیام ، زبان ، تاریخ ، اسطوره‌ها ، هنر و فرهنگ از سنگ نگاره هاست و آنها از بهترین ابزارهای رمزگشایی ماقبل تاریخ هستند ، تعداد آنها فقط در یک منطقه محدود در ایران به بیش از 21 هزار مورد می‌رسد که عمر بعضی از آنها به چهل هزار سال Prehistoric می‌رسد و بشرتاکنون موفق به کشف هیچ پدیدهٔ تاریخی و هنری بدین قدمت نشده‌ است . سنگ نگاره‌ها پنجره‌هایی رو به گذشته‌های دور می‌باشند که از منظرگاه perspective آنها می‌توانیم تاریخ خط ، هنر ، زبان ، محیط اقلیمی ، اسطوره‌ها ، فرهنگ و از همه مهمتر نوع اندیشهٔ انسان‌های ادوار کهن را مطالعه کرد .

از این رویکرد است که دانشمندان علوم مذکور به شدت و مستمر در تلاش می‌باشند تا به طرق ممکن آنها را کشف کرده و مطالعه نمایند . هنرهای صخره‌ای ، تنها هنر تجسمی است که مرز جغرافیایی مشخصی نداشته و همهٔ ملل جهان فارغ از فرهنگ ، نژاد و حتی اقلیم‌های جغرافیایی بسیار بعید از هم ، از آن گذر کرده‌اند . هنرهای صخره‌ای اسناد دست اولی هستند که پژوهشگران را با "ترجمان" فرهنگ‌ها در اقلیم‌ها و زمان‌های مختلف آشنا می‌کنند و سخن گفتن آنها با تصاویر و نشانه‌هایی است که اغلب در همهٔ زمان‌ها و مکان‌ها برای همه ملل جهان یکسان بوده‌ است .