درباره ایران / درباره استان بوشهر /

درباره قلعه خورموج

قلعه خورموج
عکس اول قلعه خورموج عکس دوم قلعه خورموج

قلعه خورموج یا قلعه محمدخان دشتی در شهر خورموج مرکز شهرستان دشتی یکی از آثار تاریخی و از نقاط دیدنی استان بوشهر در جنوب ایران است . قلعه خورموج که امروزه تنها یکی از برج‌های آن برجا مانده است دارای چهار حصار ، چهار برج ، اندرونی ، عمارت مركزی و قراولخانه و اصطبل بوده ‌است . قسمتی از آن به نام قلعه محمدخان دشتی و قسمت ديگر آن به نام قلعه جلال خان معروف بوده ‌است .
اين اثر كه يكی از نمونه‌های معماری دوره قاجاریه و دارای تزئينات بديع و منحصر به فردی است در سال 1379 در فهرست آثار ملی به شماره 3032 به ثبت رسيد . سبک معماری آن سلجوقی و متاثر از سبک قلعه سازی دوره ساسانی است كه با استفاده از تاق ‌نماها و گچبری در آرايش ديوارها و درون اتاق‌ها بنا شده ‌است . در سال 1357 شهرداری وقت خورموج بخش اعظم آنرا به منظور احداث ساختمان جديد شهرداری تخريب كرد .
برج قلعه خورموج دارای سه طبقه و یک زیرزمین است . در زیرزمین بنا سقف به شکل گنبدی و با تقارن زیبایی ایجاد شده ‌است . این تقارن در طبقات دیگر نیز حفظ شده ‌است . در طبقهٔ اول سقف چندان تفاوتی نکرده و تنها فرقی که کرده به خاطر نقش و نگارهایی است که به ان اضافه شده می‌باشد .