درباره ایران / درباره استان بوشهر /

درباره قلعه نصوری

قلعه نصوری
عکس اول قلعه نصوری عکس دوم قلعه نصوری

قلعهٔ نصوری واقع در شهر بندر طاهری از توابع بخش مرکزی شهرستان کنگان یکی از اثرهای تاریخی و از نقاط دیدنی استان بوشهر در جنوب ایران است . «قلعهٔ نصوری» در 250 کیلومتری خاور استان بوشهر قرار گرفته ‌است . قلعهٔ نصوری به «قلعه شیخ» نیز مشهور بوده‌ است ، و متعلق به اوایل دورهٔ قاجاریه است . ساخت قلعه به امر شیخ جبار نصوری در حدود 180 سال پیش انجام یافته و معمار آن علی اضعر شیرازی بوده‌ است .
مصالح به کار رفته ، سنگ‌های بزرگ و ملاط آن گل و گچ است . دَر ورودی قلعه از سمت جنوب و رو به خلیج فارس است که دارای دَر بزرگ چوبی با گل میخ و کنده کاری است . بعد از ورودی اصلی یک هشتی بزرگ وجود دارد که دارای هشت طاقچه ساده ‌است . زمانی که انسان از هشتی وارد حیاط بیرونی می‌شود ؛ در جبهه شمالی آن یک ردیف پلکان به طبقه دوم منتهی می‌شود و یک درب چوبی ساده ، آن را به اندرونی وصل می‌کند . در جبهه باختری نیز یک پلکان به طبقه دوم می‌رود . در این طبقه یک ایوان با ستون‌های سنگی و گچبری‌های جالب وجود دارد .
این ایوان از طرف پنچ در چوبی به اتاقی راه می‌یابد که باختر آن قرار دارد . در این اتاق یک گچ بری با تزیینات گل و بوته وجود دارد که فاقد هر گونه تزیین است و در جبهه باختری از طریق پلکانی به طبقه دوم راه می‌یابد . این بنا دارای بادگیری همانند بادگیرهای ساختمان‌های ساحلی خلیج فارس است . این بنا ویژگی معماری ساختمان‌های قاجاریه را دارد . قلعه دارای ایوان ستون داری در طبقه دوم می‌باشد . تزیینات گچ بری مربوط به این قسمت است . سبک کار و تراش آن‌ها شبیه ستون‌های بازار وکیل شیراز است . گچ بری‌ها شامل شاخ و برگ گل و بوته ، فرشتگان و پرندگانی است که بر رونق و زیبایی قلعه افزوده ‌است .