درباره ایران / درباره استان لرستان /

درباره امامزاده جعفر بروجرد

امامزاده جعفر بروجرد
عکس اول امامزاده جعفر بروجرد عکس دوم امامزاده جعفر بروجرد
در شرق‌ بروجرد و در ميان‌ يك‌ گورستان‌ قديمي‌ ، بناي‌ بسيار جالب‌ بقعه‌ امام‌زاده‌ جعفر كه‌ به‌ عصر سلجوقي‌ مربوط‌ است‌ ، قرار دارد . اصل‌ قبر در طبقه‌ زير معجر كنوني‌ و شش‌ پله‌ پايين‌تر از كف‌ حرم‌ است‌ . نماي‌ اطراف‌ حرم‌ ، اصالت‌ معماري‌ اصلي‌ را از دست‌ داده‌ است‌ . درگاه‌ ورودي‌ مقبره‌ شرقي‌ ، دو نشيمن‌ دارد كه‌ با كاشي‌هاي‌ عصر صفوي‌ و قاجاري‌ مزين‌ شده‌ است‌ . تاريخ‌ بناي‌ ساختمان‌ سال‌ 1203 هجري‌ قمري‌ است‌ . كنده‌ كاري‌ و منبت‌ كاري‌ روي‌ لنگه‌هاي‌ در و حاشيه‌ آن‌ از هنر و زيبايي‌ فراوان‌ ، هر بيننده‌اي‌ را براي‌ مدّتها مجذوب‌ مي‌كند و شاهكاري‌ از هنر دوره‌ صفوي‌ است‌ . داخل‌ حرم‌ ، هشت‌ ضلعي‌ است‌ كه‌ در وسط‌ آن‌ معجري‌ از چوب‌ و ورشو قرار دارد . صاحب‌ قبر را ، فرزند امام‌ موسي‌ كاظم‌ (ع‌) مي‌دانند ، ولي‌ نام‌ اصلي‌ صاحب‌ قبر ، عبداللهبن‌ الحسين‌ المكغوف‌ ... ابن‌ الحسن‌ (ع‌) است‌ .