درباره ایران / درباره استان هرمزگان /

درباره پل لاتیدان

پل لاتیدان
عکس اول پل لاتیدان عکس دوم پل لاتیدان

پس از اخراج پرتغالیها از ايران رفته رفته از اهميت بندری جزيره هرمز كاسته شد و بندرعباس جای آن را گرفت و مهمترين بندر ارتباطی ايران شد . پل لاتيدان در مسير كاروان روی لار بندرعباس در جهت گسترش امور بازرگانی احداث شد . اين پل در 50 كيلومتری باختر بندر عباس بر روی رودخانه كل (كول) ايجاد شده و يادگار دوره صفوی است .
برخلاف پل‌های ديگر دوره صفوی كه آجری هستند اين پل از سنگ بدون شكل ساخته شده و از طويل‌ترين پل‌های ايران است . اين پل دارای صد دهانه بوده كه در حال حاضر 33 دهانه آن مشهود است . در ميان آن‌ها چشمه تاق‌هايی در دو طبقه تعبيه شده‌اند . بنای اين پل از عالي‌ترين طرح های پل‌ سازی ايران قديم محسوب مي‌شود .