درباره ایران / درباره استان هرمزگان /

درباره آسیاب دومن

آسیاب دومن
عکس اول آسیاب دومن عکس دوم آسیاب دومن

آسیاب دومن نام آسیابی است در شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان ، و یکی از آثار تاریخی و از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است . آسیاب یا آش (آس) همانطور که به گویش محلی آن را می‌نامند ، ابتکاری جالب و بسیار شگفت انگیر از دوران پیشین در منطقه بستک هرمزگان رواج داشته بوده ‌است . آسیاب دوسنگ گرد و مسطح روی هم نهاده و سنگ پائینی در میان میلی آهنین و یا چوبین از سوراخ میان سنگ پائینی در گذشته و سنگ زبَرین به نیروی آب می‌چرخد و دانه‌ها را خرد می‌کند و آرد می‌سازد . 

آسیابها در پائین پل بند جای دارند و چاههای مخزن انباشت انرژی آب و شبکه آبرسانی به آسیابها در دل صخره طبیعی یا جدول در دو سمت محور رودخانه کنده و جاسازی شده‌اند . چند آسیاب در منطقه از جمله آسیاب دومن ، جو و گندم شهروندان بستکی و بخش‌های توابع و روستاهای دور و نزدیک پیرامون آنرا با بهره گیری از انرژی آب ، آرد میکرده‌اند . 

از چندی پیش ، با متروک شدن آسیابهای قدیمی ، گردش آب در این مجموعه صنعتی از کنترل خارج شده و اینک در اغلب مجاری فرسوده این شبکه صنعت به هرز می‌رود . پس آب آسیابها از کار افتاده بصورت آبشارهای زیبائی از جای جای صخره بیرون می‌ریزد که جذابیت چشمگیری دارد ، مانند آبشار آسیاب دومن که جذابیت خاصی دارد . این آسیاب در جنوب غریی روستای گُتاو واقع می‌باشد .