درباره ایران / درباره استان گیلان /

درباره تالاب انزلی

تالاب انزلی
عکس اول تالاب انزلی عکس دوم تالاب انزلی

از جمله زيباترين مناظر آبى گيلان است . اين تالاب محل تخم‌ريزى آبزيان و پناهگاه و مأمن پرندگان بومى و مهاجر است . در داخل تالاب جزاير زيبايى وجود دارد و دو شهر زيباى انزلى و آب‌کنار در ساحل آن قرار دارد .
از ديدنى‌هاى چشم‌نواز تالاب انزلى مى‌توان از گل‌هاى نيلوفر آبى نام برد که غنچه‌ها و برگ‌هاى آن سر از آب برآورده و سطح وسيعى از تالاب را مى‌پوشاند . رويش نى در تالاب هم هر چند از نظر اکولوژيکى مشکلات زيادى ايجاد کرده است ، اما در جاى خود يکى از مظاهر اصلى اکوسيستم طبيعى تالاب به شمار مى‌آيد . انبوه پرندگان در اين نيزار زندگى مى‌کنند و ضمن تهيه غذاى خود ، به تخم‌گذارى و تولید مثل در آن ادامه مى‌دهند . تالاب براى پرندگان مهاجر نيز زيستگاه مطلوبى به شمار مى‌رود .
همه ساله هزاران پرنده مهاجر از بخش‌هاى شمالى براى زمستان گذرانى و ادامه حيات به تالاب انزلى روى مى‌آورند . نيزارها ، گذشته از آن که زيستگاه مناسبى براى پرندگان به شمار مى‌روند ، رويشگاه گياهانى با قابليت انعطاف فراوان هستند که در صنايع دستى و بومى گيلان کاربرد قابل توجهى دارند . حصير ، زنبيل ، سبد ، ظروف حصيرى و ... از اين گياهان ساخته مى‌شود .
تالاب انزلى محل مناسبى براى ورزش‌هاى آبى از جمله قايق‌سوارى است .