درباره ایران / درباره استان گیلان /

درباره اسپی مزگت

اسپی مزگت
عکس اول اسپی مزگت عکس دوم اسپی مزگت

نیایشگاه باستانی اسپی مزگت مربوط به دوره ساسانیان است و در 80 کیلومتری باختر شهر رشت و در کنارهٔ راست رودخانه دیناچال جای دارد و با وجود نزدیکی به جایگاه گردشگری ویژه ساحل گیسوم ، توجه کمی به این نیایشگاه شده است . افزون بر نبود راه آسفالت ، هیچ تابلوی راهنمایی که مسافران را به سوی این نیایشگاه باستانی راهنمایی کند در آن جا نیست . این اثر در تاریخ 16 مهر 1379 با شمارهٔ ثبت 2796 به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .

سنگ نوشته های بنا آن را وابسته به سده چهارم و آغاز سده پنجم هجری معرفی می‌کند و سفال‌های یافت شده همگی وابسته به سده هشتم هجری (دوره ایلخانی) هستند . در دراز مدت عوامل گوناگون انسانی و طبیعی موجب ویرانی بنای "اسپی مزگت" شده‌اند ، درختان جنگلی بزرگ بر بام آن رسته و ریشه‌های خود را میان دیوارها فرو برده و آنها را شکافته‌اند ، رودخانه سیلابی دیناچال نیز قسمت جنوبی آن را کنده و برده است .