تور داخلی /

تور شهر زنجان

تورزنجان-تخت سلیمان -غار کتله خور-گنبدسلطانیه
زنجان-تخت سلیمان -غار کتله خور-گنبدسلطانیه ایرلاین (وسیله نقلیه): مینی باس لوکس هیوندا اچ350 قیمت از : 83,500,000 ریال وضعیت تور : در حال ثبت نام