هتل خارجی / هتل های تایلند / هتل های پاتایا /

Holiday Inn PTY

Holiday Inn PTY
هتل Holiday Inn PTY
 
درجه هتل هتل Holiday Inn PTY نوع سرویس BB تلفن 006638725555 فكس 006638725562 سايت holidayinn.com/hotels/us/en/pattaya/pvxpa/hoteldetail ترانسفر ندارد
گالری
vorodi

vorodi

suite

suite

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

Swimming pool

Swimming pool

meeting room

meeting room

lobby

lobby

GAME

GAME

Deluxe room

Deluxe room

Deluxe room

Deluxe room

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
ارسال نظرات

*
*