اطلاعات کشورها / درباره کشور چین /

درباره The Forbidden City

The Forbidden City
The Forbidden City
The Forbidden City or Palace Museum in Beijing, China