اطلاعات کشورها / درباره کشور مالزی /

درباره Petronas Twin Towers

Petronas Twin Towers
Petronas Twin Towers
Malaysia , Kuala Lumpur , Petronas Twin Towers by architect Cesar Pelli , 452 meters and 88 floors (1998)