درباره ایران / درباره استان همدان /

درباره میدان میشان یا دشت میشان

میدان میشان یا دشت میشان
عکس اول میدان میشان یا دشت میشان عکس دوم میدان میشان یا دشت میشان
میدان میشان یا دشت میشان یکی از دشت‌های کوهستان الوند است . این میدان در مسیر اصلی صعود به قلهٔ الوند قرار دارد و وسعت آن حدود یک هکتار و ارتفاع آن از سطح دریا 2600 متر است . در قدیم عشایری که دورهٔ ییلاق خود را در دامنهٔ شمالی الوند می‌گذراندند ، در میدان میشان که دارای آب‌های روان ، چمن زار و مناظر زیبای طبیعی است ، چادر می‌زدند .
در کوهستان الوند علاوه بر قلل مرتفع و شیب‌دار ، دشت‌های کوچکی وجود دارد ؛ که سطح آن‌ها از چمن‌زار پوشیده شده و چشمه‌های بسیار در آن‌ها جریان دارد . با توجه به این که این دشت‎ها نسبتاً مسطح هستند ، به صورت جایگاهی مناسبی برای استراحت و اتراق کوهنوردان مورد استفاده قرار می‌گیرند . مهم‌ترین این دشتک‌ها عبارتند از : میدان میشان و تخت نادر ، چمن شاه‌نظر و تخت رستم .