درباره ایران / درباره استان گلستان /

درباره آبشار شیرآباد

آبشار شیرآباد
عکس اول آبشار شیرآباد عکس دوم آبشار شیرآباد

آبشار شیرآباد در شهرستان خان به بین و در ۶ کیلومتری جنوب این شهر و در میان جنگلی بسیار زیبا واقع شده‌ است . تعداد این آبشارها به هفت می‌رسد در نزدیکی آنها غارهایی نیز وجود دارد . غارهای این جنگل به دیو سپید و سمندر معروف هستند . آبشار اول 25  متر ارتفاع و 81 متر عمق دارد و آبشار دوم 12 متر ارتفاع و به عمق 80 متر است و عروس آبشارهای منطقه نیز شناخته می‌شود .