درباره ایران / درباره استان گلستان /

درباره پارک جنگلی گلستان

پارک جنگلی گلستان
عکس اول پارک جنگلی گلستان عکس دوم پارک جنگلی گلستان

پارك‌ جنگلي‌ گلستان‌ نخستين‌ پارك‌ ملي‌ ايران‌ است‌ كه‌ در قلمرو استان‌هاي‌ گلستان ‌، سمنان‌ و خراسان‌ واقع‌ شده‌ است ‌. اين‌ پارك‌ به‌ دليل‌ ارزش‌هاي‌ بي‌ شمار طبيعي‌ از قبيل‌ جنگل‌هاي‌ سرسبز و بكر و گونه‌هاي‌ متنوع‌ گياهي‌ و جانوري ‌، از جمله‌ مناطق‌ معدود و مشهوري‌ است‌ كه‌ در ايران‌ و جهان‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ است ‌. اين‌ پارك‌ در سال‌ 1336 شمسي‌ به‌ نام‌ منطقه‌هاي‌ حفاظت‌ شده‌ "آلمه‌" و "يشكي‌" مورد حفاظت‌ قرار گرفت‌ و در سال‌ 1355 شمسي‌ ، با ادغام‌ اين‌ دو منطقه‌ ، پارك‌ ملي‌ گلستان‌ با مساحت‌ 91890 هكتار به‌ وجود آمد . اين ‌پارك‌ بي‌ نظير از صخره‌هاي‌ مرتفع‌ آهكي‌ تا تپه‌ ماهورهائي‌ با شيب‌ اندك‌ تشكيل‌ گرديده‌ و از نظر اقليمي‌ داراي ‌نواحي‌ بسيار مرطوب‌ تا نيمه‌ خشك‌ مي‌باشد .
زيستگاه‌هاي‌ مهمّي‌ از قبيل‌ لووه ‌، دشت‌ ، تخته‌ ايران ‌، يان‌ بلاغ‌ و گليداغ‌ و منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ قورخود اطراف‌ پارك‌ ملي‌ گلستان‌ واقع‌ شده‌اند . مهّم‌ترين‌ گونه‌هاي‌ جانوري‌ پارك‌ ملي‌ گلستان‌ عبارتند از : خرگوش‌ ، ببر ، عقاب‌ طلايي‌ ، گرگ ‌، روباه ‌، يوزپلنگ‌ ، تشي ‌، خرس ‌، سمور ، گربه‌ جنگلي‌ ، عقاب ‌، شاهين‌ ، بزكوهي ‌، خوك‌ وحشي ‌، آهو ، گوزن‌ ، مرال‌ ، قوچ‌ و ميش‌ ، انواع‌ مار ، انواع‌ ماهيان ‌، دال‌ سياه ‌، دليجه‌ ، طرلان ‌، و بالابان‌ و ... مهّم‌ترين‌ گونه‌هاي‌ گياهي‌ پارك‌ ملي‌ گلستان‌ عبارتند از : توسكاي‌ قشلاقي ‌، كلهو ، انجير ، توت‌ ، ملج‌ ، داغداغان ‌، ازگيل ‌، وليك‌ ، زالزالك‌ ، گلابي‌ وحشي‌ ، شيرخشت‌ ، گردو ، تمشك ‌، گون ‌، درختچه‌هاي‌ زرشك ‌، درمنه ‌، خارشير ، تغ ‌، گز و غيره