درباره ایران / درباره استان هرمزگان /

درباره قلعه هزاره یا بی بی مینو

قلعه هزاره یا بی بی مینو
عکس اول قلعه هزاره یا بی بی مینو عکس دوم قلعه هزاره یا بی بی مینو

تنها بناي تاريخي شهر ميناب ، قلعه‌اي موسوم به قلعه هزاره است . مردم بومي اين قلعه را بي بي مينو مي‌ناميدند و معتقدند كه در روزگاران گذشته دو خواهر به نام‌هاي «بي بي مينو» و «بي بي نازنين» اين شهر را بنا كرده‌اند . گويا در گذشته دو قلعه وجود داشت كه يكي از قلاع ويران شده و تنها قلعه باقي مانده ، به نام قلعه «هزاره» يا «بي بي مينو» شهرت يافته است . اين قلعه تا اواخر دوره قاجار مركز حكومت محلي بود و در اطراف آن ، خندقي كنده شده بود در آن زمان هميشه صد سرباز مسلح در قلعه مستقر بوده و نگهباني مي‌داده‌اند . در حال از اين قلعه حاضر مخروبه‌اي باقي مانده است .