تورهای ویژه خارجی /

مالزی+سنگاپور(7شب کوالا + 3 شب سنگاپور + 4شب لنکاوی)

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور 93 نام تور مالزی+سنگاپور(7شب کوالا + 3 شب سنگاپور + 4شب لنکاوی) تعداد شب 7 مقصد نهایی کوالالامپور + سنگاپور حمل ونقل ماهان ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام کمسیون همکار 0% اعتبار تور میلادی : 2022/05/22 شمسی : 1401/03/01 روزهای حرکت یکشنبه /دوشنبه / سه شنبه / چهارشنبه / پنح شنبه / جمعه
گالری

هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
کودک 5-2
کودک 12-5
رزرو
Grand Season(کوالالامپور)هتل Grand Season (BB) Parc sovereign (سنگاپور)هتل Parc sovereign (BB)
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
644 $
690 $
250 $
420 $
Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB) orchard parade(سنگاپور)هتل orchard parade (BB)
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
910 $
560 $
310 $
540 $
Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB) Marina Mandarin(سنگاپور)هتل Marina Mandarin   (TOP)Fairmont(سنگاپور)هتل Fairmont Shangrila(سنگاپور)هتل Shangrila   (TOP)(BB)The Ritz Carlton(سنگاپور)هتل The Ritz Carlton   (TOP)
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
1290 $
740 $
380 $
710 $
Renaissance(کوالالامپور)هتل Renaissance One farrer Hotel & Spa(سنگاپور)هتل One farrer Hotel & Spa Sheraton tower(سنگاپور)هتل Sheraton tower (BB)
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
1130 $
670 $
350 $
640 $
Corus(کوالالامپور)هتل Corus Grand Central Orchard (سنگاپور)هتل Grand Central Orchard
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
830 $
520 $
280 $
490 $
Furama(کوالالامپور)هتل Furama Furama(سنگاپور)هتل Furama
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
810 $
510 $
280 $
480 $
Maytower(کوالالامپور)هتل Maytower Quality (سنگاپور)هتل Quality  (BB)
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
610 $
390 $
220 $
360 $
Pacific regency(کوالالامپور)هتل Pacific regency Grand Copthorn(سنگاپور)هتل Grand Copthorn (BB)
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
980 $
590 $
310 $
570 $
Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett  Regency Copthorn King(سنگاپور)هتل Copthorn King
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
850 $
520 $
290 $
500 $
Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett  Regency Dorset Regency(سنگاپور)هتل Dorset Regency
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
960 $
580 $
310 $
560 4
Westin(کوالالامپور)هتل Westin orchard parade(سنگاپور)هتل orchard parade (BB)
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
1080 $
640 $
330 $
610 $
Royal chulan(کوالالامپور)هتل Royal chulan royal newton(سنگاپور)هتل royal newton V Hotel(سنگاپور)هتل V Hotel Queens(سنگاپور)هتل Queens
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
750 $
460 $
260 $
440 $
Pacific express(کوالالامپور)هتل Pacific express fragance(سنگاپور)هتل fragance
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
580 $
380 $
220 $
360 $
berjaya times square(کوالالامپور)هتل berjaya times square   (TOP)(BB) Grand Copthorn(سنگاپور)هتل Grand Copthorn (BB)
62,900,000
62,900,000
49,900,000
49,900,000
ارزی
1040 $
620 $
330 $
590 $
هتل قیمت به ریال

Grand Season(کوالالامپور)هتل Grand Season (BB)

Parc sovereign (سنگاپور)هتل Parc sovereign (BB)

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 644 $
دو تخته 690 $
کودک 6-2 250 $
کودک 12-6 420 $

Concorde(کوالالامپور)هتل Concorde (BB)

orchard parade(سنگاپور)هتل orchard parade (BB)

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 910 $
دو تخته 560 $
کودک 6-2 310 $
کودک 12-6 540 $

Intercontinental(کوالالامپور)هتل Intercontinental (BB)

Marina Mandarin(سنگاپور)هتل Marina Mandarin   (TOP)

Fairmont(سنگاپور)هتل Fairmont

Shangrila(سنگاپور)هتل Shangrila   (TOP)(BB)

The Ritz Carlton(سنگاپور)هتل The Ritz Carlton   (TOP)

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 1290 $
دو تخته 740 $
کودک 6-2 380 $
کودک 12-6 710 $

Renaissance(کوالالامپور)هتل Renaissance

One farrer Hotel & Spa(سنگاپور)هتل One farrer Hotel & Spa

Sheraton tower(سنگاپور)هتل Sheraton tower (BB)

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 1130 $
دو تخته 670 $
کودک 6-2 350 $
کودک 12-6 640 $

Corus(کوالالامپور)هتل Corus

Grand Central Orchard (سنگاپور)هتل Grand Central Orchard

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 830 $
دو تخته 520 $
کودک 6-2 280 $
کودک 12-6 490 $

Furama(کوالالامپور)هتل Furama

Furama(سنگاپور)هتل Furama

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 810 $
دو تخته 510 $
کودک 6-2 280 $
کودک 12-6 480 $

Maytower(کوالالامپور)هتل Maytower

Quality (سنگاپور)هتل Quality  (BB)

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 610 $
دو تخته 390 $
کودک 6-2 220 $
کودک 12-6 360 $

Pacific regency(کوالالامپور)هتل Pacific regency

Grand Copthorn(سنگاپور)هتل Grand Copthorn (BB)

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 980 $
دو تخته 590 $
کودک 6-2 310 $
کودک 12-6 570 $

Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett  Regency

Copthorn King(سنگاپور)هتل Copthorn King

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 850 $
دو تخته 520 $
کودک 6-2 290 $
کودک 12-6 500 $

Dorsett Regency(کوالالامپور)هتل Dorsett  Regency

Dorset Regency(سنگاپور)هتل Dorset Regency

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 960 $
دو تخته 580 $
کودک 6-2 310 $
کودک 12-6 560 4

Westin(کوالالامپور)هتل Westin

orchard parade(سنگاپور)هتل orchard parade (BB)

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 1080 $
دو تخته 640 $
کودک 6-2 330 $
کودک 12-6 610 $

Royal chulan(کوالالامپور)هتل Royal chulan

royal newton(سنگاپور)هتل royal newton

V Hotel(سنگاپور)هتل V Hotel

Queens(سنگاپور)هتل Queens

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 750 $
دو تخته 460 $
کودک 6-2 260 $
کودک 12-6 440 $

Pacific express(کوالالامپور)هتل Pacific express

fragance(سنگاپور)هتل fragance

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 580 $
دو تخته 380 $
کودک 6-2 220 $
کودک 12-6 360 $

berjaya times square(کوالالامپور)هتل berjaya times square   (TOP)(BB)

Grand Copthorn(سنگاپور)هتل Grand Copthorn (BB)

یک تخته 62,900,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم -
کودک 5-2 49,900,000
کودک 12-5 49,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 1040 $
دو تخته 620 $
کودک 6-2 330 $
کودک 12-6 590 $
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر 1- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان(تهران-کوالالامپور-تهران) 2- 7 شب اقامت در هتل ها همراه با صبحانه 3-یک گشت شهری با ناهارا در کوالالامپور4- لیدرمحلی در مقصد 5- ترانسفر فرودگاهی در مقصد 6-سیم کارت رایگان به ازای هراتاق. 7-ویزای توریستی یکبار ورود یه سنگاپور
برنامه سفر
تور مالزی و سنگابور_ کوالالامپور+لنکاوی و سنگاپور_
 
 
 
 
خدمات تور شامل :               
1- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان(تهران-کوالالامپور-ثهران)
2- ویزای توریستی یک بار ورود سنگاپور
3- 7 شب اقامت در هتل ها همراه با صبحانه
4- یک گشت شهری
5- ترانسفر فرودگاهی در مقصد
6-سیم کارت رایگان به ازای هراتاق
7-لیدر 
 
 

 

توضیحات
 تــوضـیـحـات : 
1. پرداخت 60% از مبلغ کل تور به صورت دلاری و هزینه بلیط به صورت ریالی در هنگام ثبت نام الزامی است.
2 .  Check in ساعت 14:00 وCheck out  ساعت 12:00 ظهر میباشد.
3. پرواز اینترنشنال، داخلی و هتل چارتر و غیر قابل استرداد است.
4 . اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.
5.گشت شهری و سیم کارت تنها به مسافرانی که یک هفته اقامت دارند تعلق می گیرد.
6.مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشور به عهده مسافر می باشد.
7-در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری ، آژانس هیچگونه تعهدی نسبت به آن نخواهد داشت.
8. کلیه قیمت ها به دلار امریکا و هزینه بلیط به تومان می باشد.
 
مدارک مورد نیاز :
اصل گذر نامه با 7 ماه اعتبار + 2 قطعه عکس  4*6  رنگی ، تمام رخ زمینه سفید + کپی صفحه اول شناسنامه و توضيحات + کپی پشت و رو کارت ملی +  پرینت گردش  حساب 1 ماهه گذشته  با مهر بانک با حداقل مانده 5 میلیون تومان .
 
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
تورهای خارجی
تور تور فرانسه+ایتالیا+اسپانیا(4شب پاریس+4شب رم+3شب بارسلون+2شب دبی) فرانسه + ایتالیا + اسپانیا - تور فرانسه+ایتالیا+اسپانیا(4شب پاریس+4شب رم+3شب بارسلون+2شب دبی) تور تور سوئیس+لیختن اشتاین+آلمان+اتریش+دبی(4شب زوریخ+4شب مونیخ+3شب وین+2شب دبی) سوئیس+آلمان+اتریش - تور سوئیس+لیختن اشتاین+آلمان+اتریش+دبی(4شب زوریخ+4شب مونیخ+3شب وین+2شب دبی) تور تور فرانسه+اسپانیا(4شب پاریس+4شب بارسلون+2شب دبی) فرانسه + اسپانیا - تور فرانسه+اسپانیا(4شب پاریس+4شب بارسلون+2شب دبی) تور اسپانیا(3شب مادرید+4شب بارسلون+2شب دبی) اسپانیا - اسپانیا(3شب مادرید+4شب بارسلون+2شب دبی) تور تور سریلانکا(6شب بنتوتا) سریلانکا - تور سریلانکا(6شب بنتوتا) تور تور آفریقای جنوبی9شب(2شب ژوهانسبورگ+1شب پارک جنگلی+2شب سان سیتی+4شب کیپ تاون) آفریقای جنوبی - تور آفریقای جنوبی9شب(2شب ژوهانسبورگ+1شب پارک جنگلی+2شب سان سیتی+4شب کیپ تاون)
تورهای ویژه خارجی
تور تور فرانسه+ایتالیا+اسپانیا(4شب پاریس+4شب رم+3شب بارسلون+2شب دبی) فرانسه + ایتالیا + اسپانیا - تور فرانسه+ایتالیا+اسپانیا(4شب پاریس+4شب رم+3شب بارسلون+2شب دبی) تور تور سوئیس+لیختن اشتاین+آلمان+اتریش+دبی(4شب زوریخ+4شب مونیخ+3شب وین+2شب دبی) سوئیس+آلمان+اتریش - تور سوئیس+لیختن اشتاین+آلمان+اتریش+دبی(4شب زوریخ+4شب مونیخ+3شب وین+2شب دبی) تور تور اسپانیا(2شب مادرید+4شب تنریف+4شب بارسلون+2شب دبی) اسپانیا - تور اسپانیا(2شب مادرید+4شب تنریف+4شب بارسلون+2شب دبی) تور تور فرانسه+اسپانیا(4شب پاریس+4شب بارسلون+2شب دبی) فرانسه + اسپانیا - تور فرانسه+اسپانیا(4شب پاریس+4شب بارسلون+2شب دبی) تور اسپانیا(3شب مادرید+4شب بارسلون+2شب دبی) اسپانیا - اسپانیا(3شب مادرید+4شب بارسلون+2شب دبی) تور تور سریلانکا( 2شب کلمبو+4شب بنتوتا) سریلانکا - تور سریلانکا( 2شب کلمبو+4شب بنتوتا)
هتل های خارجی
هتل های باکو هتل های باکو هتل های لنکران هتل های لنکران هتل های هانوی هتل های هانوی هتل های هوشی مین هتل های هوشی مین هتل های کازابلانکا هتل های کازابلانکا هتل های تیانجین هتل های تیانجین