هتل خارجی / هتل های روسیه / هتل های مسکو /

HOLIDAY INN

HOLIDAY INN
هتل HOLIDAY INN
 
درجه هتل هتل HOLIDAY INN نوع سرویس BB سايت hi-sokolniki.ru/en/ ترانسفر ندارد
گالری
namae hotel

namae hotel

namae hotel

namae hotel

namae hotel

namae hotel

namae hotel

namae hotel

bathroom

bathroom

Swimming pool

Swimming pool

meeting room

meeting room

meeting room

meeting room

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Lobby

Lobby

Lobby

Lobby

Lobby

Lobby

Lobby

Lobby

conference

conference

conference

conference

conference

conference

coffee shop

coffee shop

ارسال نظرات

*
*