هتل خارجی / هتل های مالدیو / هتل های جزیره مالدیو /

THE BAREFOOT ECO HOTEL

THE BAREFOOT ECO HOTEL
هتل THE BAREFOOT ECO HOTEL
 
درجه هتل هتل THE BAREFOOT ECO HOTEL نوع سرویس BB تلفن 009606529000 سايت thebarefoot.com ترانسفر ندارد
گالری
vorodi

vorodi

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Swimming pool

Swimming pool

Restaurant

Restaurant

Bathroom

Bathroom

Bathroom

Bathroom

BEACH

BEACH

RESTAURANT

RESTAURANT

ارسال نظرات

*
*