هتل خارجی / هتل های آفریقای جنوبی / هتل های کیپ تاون /

Pepper Club hotel

Pepper Club hotel
هتل Pepper Club hotel
 
درجه هتل هتل Pepper Club hotel نوع سرویس BB تلفن 0027218128888 سايت pepperclub.co.za
گالری
bar

bar

gym

gym

Deluxe room

Deluxe room

Deluxe room

Deluxe room

Deluxe room

Deluxe room

Deluxe room

Deluxe room

Deluxe room

Deluxe room

Deluxe room

Deluxe room

Deluxe room

Deluxe room

Deluxe suit

Deluxe suit

meeting room

meeting room

cinema

cinema

PRESIDENTIAL SUIT

PRESIDENTIAL SUIT

PRESIDENTIAL SUIT

PRESIDENTIAL SUIT

PRESIDENTIAL SUIT

PRESIDENTIAL SUIT

PRESIDENTIAL SUIT

PRESIDENTIAL SUIT

Swimming pool

Swimming pool

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

spa

spa

suite

suite

suite

suite

suite

suite

superior room

superior room

superior room

superior room

superior room

superior room

vorodi

vorodi

vorodi

vorodi

ارسال نظرات

*
*