هتل خارجی / هتل های چین / هتل های هانگزو /

Shangri-La Hotel

Shangri-La Hotel
هتل Shangri-La Hotel
 
درجه هتل هتل Shangri-La Hotel نوع سرویس BB سايت shangri-la.com/hangzhou/shangrila/ ترانسفر ندارد
گالری
weddings

weddings

VOROODI

VOROODI

VOROODI

VOROODI

suite room

suite room

suite room

suite room

suite room

suite room

suite room

suite room

suite room

suite room

standard room

standard room

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

ROOM

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Swimming pool

Swimming pool

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

PIC

meeting room

meeting room

lounge

lounge

Lobby

Lobby

coffee shop

coffee shop

Lobby

Lobby

ارسال نظرات

*
*