اطلاعات کشورها / درباره کشور سریلانکا /

درباره Tea plantation

Tea plantation
Tea plantation
Tea plantation near Kandy , Sri Lanka