اطلاعات کشورها / درباره کشور هند /

درباره Shore Temple

Shore Temple
Shore Temple
Shore Temple , Mamallapuram , India